line decor
Vizitati www.cetatesoimos.ro !
line decor

 Cze Arad

Crează-ţi insigna


 

Modalitati de a sprijini CZEA

Cum puteţi sprijini acţiunile noastre ecologice ?

Sprijinul dumneavoastră poate fi unul direct, ca membru sau voluntar, prin integrarea în acţiunile din calendarul nostru de activităţi sau/şi unul financiar prin donaţii directe, direcţionarea a 2% din impozitul dumneavoastră pe venit sau prin sponsorizări.

Ce înseamnă 2% pentru contribuabili?

Prevederea 2% este un mecanism de transparenta fiscala prin intermediul căruia contribuabilii persoane fizice pot să directioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală (asociaţie şi fundaţie). Puteţi astfel decide către cine merge 2% din impozitele dvs.pe venit !

De ce e bine să folosiţi aceasta prevedere?

  • Nu va costa nimic!
  • Puteţi ajuta la rezolvarea unei probleme din comunitatea dvs. directionand 2% către o organizaţie care lucrează în domeniul protejării mediului în care trăiţi;
  • Va puteţi asigura ca acei bani rămân în comunitatea dvs. direcţionându-i către o organizaţie locală;
  • Puteţi ajuta la educarea copiilor dumneavoastră în spiritul protejării naturii !

Ce trebuie să faceţi?

Alegeţi Centrul Zonal Ecologic Arad - CZEA pentru a-i directiona 2% din impozitul dvs.

Completaţi datele pe declaraţie în funcţie de sursa dvs. de venit:

- dacă aveţi venituri din salarii:

• completaţi cererea 230 (punctul I. Date de identificare). Nu va faceţi probleme daca atunci nu cunoasteti suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculata de către organele fiscale. Puteţi lăsa casuta necompletata. Formularul de pagina noastrăconține deja datele CZEA de identificare și aveţi şi instrucţiunile oficiale.

• Depuneti la Administratia Financiara de care apartineti cererea 230 completată, personal sau prin poștă.

- daca aveţi venituri din alte surse(cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor, etc.):

Cei care obţin, pe lângă salarii, si alte venituri, vor completa declaraţia 200 - Declaraţie speciala privind veniturile realizate in an, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv capitolul III, Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat. (sursa: Serviciul Comunicare si Relaţii Publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala )

Trimiteţi prin posta declaraţiile, administraţiei financiare de la domiciliul dvs. sau depuneţi-o chiar dvs.

V-aţi adus contribuţia la buna cheltuire a fondurilor publice şi aţi contribuit la o viata mai buna in comunitatea dvs.! Pana la 31 decembrie administraţia financiara va centraliza toate informaţiile si va vira sumele strânse către organizaţiile beneficiare.

Date de identificare CZEA pentru cererea 230:

Denumire entitate nonprofit: Centrul Zonal Ecologic Arad ;

Cod de identificare fiscala: 8805243 ;

Cont bancar(IBAN): RO72 OTPV 3300 0013 1549 RO01 deschis la OTP Bank Arad

http://www.doilasuta.ro/